Miesiąc: luty 2018

Pozew, nakaz zapłaty z funduszu, co dalej?

Ostatnio zgłosił się do mnie po poradę jeden z moich stałych klientów, który odebrał właśnie z poczty nakaz zapłaty. Z wyrazem zrezygnowania na twarzy zapytał mnie, czy odebrane przez niego orzeczenie sądu oznacza, że sprawa jest już zakończona i musi zapłacić kwotę wskazaną w treści nakazu zapłaty. Sprawa dotyczyła roszczenia Funduszu Sekurytyzacyjnego z umowy kredytu […]

Czytaj więcej →

Problem cesji w sprawach o zapłatę z powództwa funduszu sekurytyzacyjnego

W dzisiejszym wpisie chciałbym przybliżyć Wam zagadnienie, które według mojego doświadczenia stanowi podstawowy problem prawny w większości spraw o zapłatę wnoszonych do sądów przez fundusze sekurytyzacyjne. Ponieważ roszczenia dochodzone przez fundusze sekurytyzacyjne oparte są na wierzytelnościach zakupionych od innych podmiotów (najczęściej banków), w trakcie procesu fundusz zobowiązany jest udowodnić fakt przelania na niego przez pierwotnego […]

Czytaj więcej →

Czym jest Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty?

pozew z funduszu - blog

Tak długa nazwa instytucji, od której właśnie otrzymaliśmy korespondencję wiele nam mówi, choć na pierwszy rzut oka może tego nie widać. Fundusz inwestycyjny to osoba prawna, kto?rej wyła?cznym przedmiotem działalnos?ci jest lokowanie s?rodko?w pienie?żnych zebranych w drodze publicznego, a w przypadkach okres?lonych w ustawie ro?wniez? niepublicznego, proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikato?w inwestycyjnych, w okres?lone w […]

Czytaj więcej →