Obrona dłużnika

NAJCZĘSTSZE BŁĘDY FUNDUSZY SEKURYTYZACYJNYCH. BRAK ZAŁĄCZNIKA DO UMOWY CESJI WIERZYTELNOŚCI

W dzisiejszym wpisie (stanowiącym pierwszy z serii dotyczącej najczęstszych błędów procesowych funduszy sekurytyzacyjnych) chciałbym na przykładzie mojego sporu z funduszem Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty opisać Wam przypuszczalnie najczęściej pojawiający się w praktyce, obok przedawnienia roszczenia funduszu, przypadek w oparciu o który sądy oddalają pozwy o zapłatę formułowane przez fundusze sekurytyzacyjne. Standardowa konstrukcja umowy […]

Czytaj więcej →

Środki zaskarżenia i terminy ich wniesienia najczęściej występujące w sprawach z funduszami.

Bardzo często zgłaszający się do mnie Klienci nie zdają sobie sprawy, że skuteczna odpowiedź na pozew, czy nakaz zapłaty ograniczona jest ustawowym terminem. Oznacza to, że czas na wniesienie odpowiedzi na pozew, sprzeciwu i zarzutów jest ściśle określony. Systematyzując informacje należy wyjaśnić, iż odpowiedź na pozew, sprzeciw i zarzuty stanowią obronę pozwanego w procesie cywilnym. […]

Czytaj więcej →