CZYM JEST I JAK OKREŚLIĆ MIEJSCE ZAMIESZKANIA DLA POTRZEB PROCESU Z FUNDUSZEM SEKURYTYZACYJNYM? CZ.1.

W dzisiejszym wpisie (który z uwagi na obszerność podzieliłem na dwie części) chciałbym szczegółowo wyjaśnić Wam, w jaki sposób możecie sprawdzić, czy pozew funduszu i nakaz zapłaty zostały Wam doręczone w sposób zgodny z przepisami i czy możecie próbować wnosić o ponowne doręczenie nakazu zapłaty wraz z pozwem w sposób, który opisałem w innym wpisie.

W orzecznictwie Sądu Najwyższego przyjmuje się zatem, że mieszkaniem adresata w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania cywilnego, w tym art. 139 § 1 kpc, jest lokal określony w art. 25-28 kc., a więc lokal w miejscowości, w której adresat przebywa z zamiarem stałego pobytu. Przez stałe zamieszkanie w rozumieniu przepisów o doręczeniu przesyłek sądowych należy zatem rozumieć zamieszkiwanie w konkretnym mieszkaniu, w określonej miejscowości z zamiarem stałego pobytu, wyrażonym przez to, że w tym mieszkaniu skupia się życie osobiste, zawodowe i działalność konkretnej osoby (tak: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 maja 1980 roku, III CRN 61/80; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 października 1984 roku, I CR 309/84). Innymi słowy, miejscem do którego sąd zobowiązany jest nam doręczyć przesyłkę sądową zawierającą nakaz zapłaty wraz z pozwem z funduszu sekurytyzacyjnego jest mieszkanie, w którym znajduje się centrum naszych interesów życiowych: mieszkanie, w którym w chwili podejmowania próby doręczenia w sposób już utrwalony, ustabilizowany prowadzimy życie rodzinne, nocujemy, z którego wychodzimy do pracy i po jej wykonaniu wracamy. Miejsce zamieszkania może zatem ulegać określonej, dynamicznej zmianie w trakcie naszego życia, w tym nawet kilkukrotnie w okresie od dnia zaciągnięcia kredytu czy pożyczki do dnia wniesienia pozwu przez fundusz sekurytyzacyjny i wydania nakazu zapłaty przez sąd.

Przy tym istotne jest, iż uznaje się, że to nie strona pozwana ma obowiązek wykazania, że nie mieszka pod danym adresem, na który kierowane są przeznaczone dla niej przesyłki sądowe, lecz strona powodowa (w tym przypadku ? fundusz sekurytyzacyjny, art. 126 § 2 kpc) – jeśli powołuje się na skuteczność doręczenia przesyłki zawierającej pozew wraz z nakazem zapłaty pod wskazanym przez nią adresem i wynikające stąd konsekwencje prawne.

Czy można zatem powiedzieć, że miejsce zamieszkania to miejsce naszego administracyjnego zameldowania?

Nie, i to stanowi chyba najistotniejszą informację, jaką powinniście w tym zakresie posiadać. Dlaczego tak uważam, wyjaśniam w kolejnym wpisie.

Zobacz również:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *