Czym jest Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty?

pozew z funduszu - blog

Tak długa nazwa instytucji, od której właśnie otrzymaliśmy korespondencję wiele nam mówi, choć na pierwszy rzut oka może tego nie widać. Fundusz inwestycyjny to osoba prawna, kto?rej wyła?cznym przedmiotem działalnos?ci jest lokowanie s?rodko?w pienie?żnych zebranych w drodze publicznego, a w przypadkach okres?lonych w ustawie ro?wniez? niepublicznego, proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikato?w inwestycyjnych, w okres?lone w ustawie papiery wartos?ciowe, instrumenty rynku pienie?żnego i inne prawa maja?tkowe.

Posługując się prostszym językiem fundusz inwestycyjny to rodzaj zbiorowego inwestowania pieniędzy wpłaconych przez uczestników tego funduszu. Uczestnikami mogą być osoby indywidualne, osoby prawne, czyli przedsiębiorstwa, gminy a nawet związki wyznaniowe, inne różnego rodzaju podmioty oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Za wpłacone pieniądze do funduszu otrzymuje się w funduszach otwartych – jednostki uczestnictwa i w funduszach zamkniętych – certyfikaty inwestycyjne. Certyfikaty wydawane są na okaziciela bądź imienne, jednak zasady działania takiego funduszu ściśle określa statut funduszu.

Fundusz sekurytyzacyjny to rodzaj funduszu inwestycyjnego zamkniętego, którego celem jest nabycie ściśle określonych aktywów, którymi oprócz wierzytelności, mogą być instrumenty rynku pieniężnego, pochodne, depozyty, jednostki uczestnictwa w innych funduszach albo depozyty w bankach.

Natomiast fundusze sekurytyzacyjne mogą być standaryzowane albo niestandaryzowane. Niestandaryzowany fundusz sekurytyzacyjny moze byc? utworzony jako fundusz z wydzielonymi subfunduszami, które są wydzielonymi, podporządkowanymi, mniejszymi, podległymi funduszami.

Zazwyczaj uczestnikami funduszu sekurytyzacyjnego będą osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, natomiast osoby indywidualne mogą być jedynie w sytuacji gdy statut przewiduje taką możliwość, a cena certyfikatu inwestycyjnego nie może być mniejsza niż równowartość w złotych 40 000 euro.

Po nazwie niestandaryzowany sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny zamknięty, już wiemy, że jest to instytucja w które zainwestowały najpewniej firmy, żeby zarobić na zakupionych wierzytelnościach.

Najczęściej występujące fundusze od którego mogli otrzymać Państwo korespondencję, bądź pozew to:

 • Altus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
 • Agio Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
 • Allianz – Euler Hermes Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
 • Best I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
 • Bison Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
 • Corpus Iuris Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
 • Debito Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
 • DEBTOR Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
 • DTP Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
 • easyDEBT Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
 • EGB Podstawowy Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
 • Eques Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
 • Fast Finance Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
 • Future Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
 • GE Debt Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny
 • GetBack S.A.
 • GPM Vindexus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
 • GPM Vindexus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
 • GPM Vindexus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
 • Horyzont Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
 • Intrum Justitia Debt Fund 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny
 • Kredyt Inkaso Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
 • Lindorff Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
 • Omega Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
 • Open Finance Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
 • P.R.E.S.C.O. Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
 • ProCollect Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
 • Prokulus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
 • Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
 • Raport Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
 • S-Collect Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny
 • Secus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
 • Sekura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
 • Takto Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
 • Trigon Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
 • Ultimo Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny
 • Universe Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
 • VPF I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
 • VPF III Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Zobacz również:

Jeden komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *