Dlaczego fundusz mnie ściga?

Dla wielu klientów, którzy się do mnie zgłaszają nie jest do końca jasne, dlaczego przeciwko nim z powództwem do sądu występują fundusze o których nigdy nie słyszeli i z którym nigdy się nawet nie kontaktowali. Ich pytanie często sprowadza się do niezrozumienia, po co ich kredyty przejął jakiś fundusz. Tak jak w życiu, jeśli nie wiemy o co chodzi, chodzi najczęściej o? pieniądze. Zatem jakie korzyści płyną ze sprzedaży wierzytelności dla banków?

Po pierwsze banki sprzedają kredyty, które i tak nie są spłacane. Takie kredyty pogarszają bilans banku. Bank na sprzedanych kredytach nie zarabiał, więc pozyskuje dodatkowe finanse, których nie miałby zachowując dalej te kredyty.
Po drugie mając dodatkowe pieniądze, banki poprawiają swoje wskaźniki księgowe. Wskaźniki finansowe, jak np. współczynnik wypłacalności, zwany również współczynnikiem adekwatności kapitałowej. To już tylko wprost przekłada się na możliwość udzielania dalszych kredytów. Z kolei więcej kredytów to więcej zarobku dla banku.
Dodatkowo warto wspomnieć, iż banki są zobowiązane do zapłaty składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny, który jest instytucją, która gwarantuje w Polsce wypłatę depozytów w bankach. Poprawa wskaźników finansowych pozwala również na redukcję opłaty rocznej do BFG, a co za tym idzie redukcję kosztów przy jednoczesnym zwiększeniu dochodów.

Ta skomplikowana inżynieria finansowa przywędrowała do nas ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, gdzie szacuje się, że jej początki sięgają lat 70tych dwudziestego wieku. W Polsce upowszechniła się z początkiem XXI wieku i do dzisiaj systematycznie zyskuje na znaczeniu, dlatego warto wiedzieć o sekurytyzacji jak najwięcej i temu poświęcony jest niniejszy blog.

Zobacz również:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *