Środki zaskarżenia i terminy ich wniesienia najczęściej występujące w sprawach z funduszami.

Bardzo często zgłaszający się do mnie Klienci nie zdają sobie sprawy, że skuteczna odpowiedź na pozew, czy nakaz zapłaty ograniczona jest ustawowym terminem. Oznacza to, że czas na wniesienie odpowiedzi na pozew, sprzeciwu i zarzutów jest ściśle określony.

Systematyzując informacje należy wyjaśnić, iż odpowiedź na pozew, sprzeciw i zarzuty stanowią obronę pozwanego w procesie cywilnym. Od trybu procedowana naszej sprawy zależeć będzie środek zaskarżenia. Każdy z trybów postępowania różni się od siebie, co będą wyjaśniał w kolejnych artykułach na blogu.

Najczęstszą obroną pozwanego przed funduszami sekurytyzacyjnymi będzie sprzeciw. Wnoszony jest od nakazu zapłaty w postępowaniu elektronicznym oraz upominawczym. Na wniesienie sprzeciwu mamy 2 tygodnie od doręczenia nam nakazu zapłaty. Do nakazu sąd zobligowany jest doręczyć nam stosowne pouczenie o sposobie wniesienia sprzeciwu, skutkach niezaskarżenia nakazu oraz pomijaniu przez sąd spóźnionych twierdzeń i dowodów. Dlatego właśnie tak kluczowe jest odpowiednie przygotowanie linii obrony i wyznaczenie torów postępowania od jego samego początku.

Zarzuty wnosimy od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym. Postępowanie nakazowe jest o wiele mniej powszechnym trybem postępowania w sprawach z powództw wytoczonych przez fundusze sekurytyzacyjne, niemniej jednak musimy pamiętać, że w tym trybie wnosimy zarzuty właśnie, w terminie również dwóch tygodni od dnia doręczenia nakazu zapłaty.

Odpowiedź na pozew najczęściej występuje, gdy sąd nie znajdzie podstaw do wydania nakazu zapłaty i nasza sprawa będzie procedowana w postępowaniu procesowym. Na złożenie odpowiedzi na pozew z kolei mamy termin nie krótszy niż dwa tygodnie, oznacza to, że sąd według uznania może zakreślić nam dłuższy termin. Praktyka jednak wskazuje, iż sądy nieczęsto korzystają z tego uprawnienia.

Wszystkie powyżej wskazane czynności procesowe zmierzają do obrony praw pozwanego, dlatego będę szczegółowo je opisywał w kolejnych wpisach.

Zobacz również:

Jeden komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *