best I

Czym jest Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty?

pozew z funduszu - blog

Tak długa nazwa instytucji, od której właśnie otrzymaliśmy korespondencję wiele nam mówi, choć na pierwszy rzut oka może tego nie widać. Fundusz inwestycyjny to osoba prawna, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego, a w przypadkach określonych w ustawie również niepublicznego, proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych, w określone w […]

Czytaj więcej →