GPM Vindexus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Czym jest Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty?

pozew z funduszu - blog

Tak długa nazwa instytucji, od której właśnie otrzymaliśmy korespondencję wiele nam mówi, choć na pierwszy rzut oka może tego nie widać. Fundusz inwestycyjny to osoba prawna, kto?rej wyła?cznym przedmiotem działalnos?ci jest lokowanie s?rodko?w pienie?żnych zebranych w drodze publicznego, a w przypadkach okres?lonych w ustawie ro?wniez? niepublicznego, proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikato?w inwestycyjnych, w okres?lone w […]

Czytaj więcej →